Καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας της, η ΤΕΤΡΑΣ έχει υλοποιήσει με επιτυχία μελέτες δημόσιων και ιδιωτικών έργων ποικίλων μεγεθών και με τα υψηλότερα πρότυπα, για διαφόρους τύπους κτιρίων όπως: Νοσοκομεία, Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις, Θέατρα-Πολιτιστικά Κέντρα, Αεροδρόμια (Τερματικοί Σταθμοί, Υπόστεγα, κ.λπ.), Αθλητικές Εγκαταστάσεις, Εμπορικά – Εκθεσιακά Κέντρα,  Ξενοδοχεία, κ.ά.