Σας καλωσορίζουμε στην σελίδα της ΤΕΤΡΑΣ Η/Μ Α.Ε.Μ.

Η σελίδα έχει αποκλειστικά ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν παρέχονται επαγγελματικές συμβουλές στο αναγνωστικό κοινό.

Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων – Πολιτική απορρήτου

Η σελίδα αυτή σκοπό έχει να σας πληροφορήσει σχετικά με τους σκοπούς και τις μεθόδους που ακολουθούμε κατά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Η ιστοσελίδα αφορά στην εταιρεία με την επωνυμία «ΤΕΤΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «ΤΕΤΡΑΣ Η/Μ Α.Ε.Μ.» με ΑΦΜ 095169269 και αρ. ΓΕΜΗ 009535501000, εδρεύουσα στον Δήμο Αθηναίων, με γραφεία στην λεωφόρο Πατησίων 206, ΤΚ 11256. Email: main@tetras.com.gr

Στα πλαίσια της επίσκεψής σας στις ιστοσελίδες της εταιρείας μας, σας γνωρίζουμε ότι είναι πιθανή η επεξεργασία των δεδομένων σας με διάφορους τρόπους, όπως μέσω ειδικών αρχείων, γνωστών ως cookies. Παρότι προσπαθούμε να βασιζόμαστε κατά το δυνατόν σε εσωτερικές διαδικασίες για την επεξεργασία των δεδομένων σας, συνεργαζόμαστε με τρίτους σε ορισμένες κατ’ εξαίρεση υπηρεσίες για την μεταφορά των δεδομένων σε εσάς μέσω κατάλληλων διακομιστών (hosting) και την συλλογή πληροφοριών για την χρήση της ιστοσελίδας (web analytics).

Για την υπηρεσία των Web analytics χρησιμοποιούμε την υπηρεσία Google analytics. Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε διαθέσιμους τους όρους χρήσης της υπηρεσίας στα ελληνικά: {https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/gr/}.

Το hosting πραγματοποιείται σε μισθωμένα μηχανήματα που βρίσκονται στην Ελλάδα.

Η συμμόρφωση με τον νομικό πλαίσιο για τα προσωπικά δεδομένα πρακτικά σημαίνει για εσάς ότι:

 • Τυχόν επεξεργασία προσωπικών δεδομένων λαμβάνει χώρα αποκλειστικά για τους καθορισμένους από το νόμο ή τη μεταξύ μας σύμβαση σκοπούς, για το ελάχιστο δυνατό χρονικό διάστημα.
 • Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων ακολουθεί τον κανόνα της ελάχιστης συλλογής δεδομένων, καθώς περιοριζόμαστε αποκλειστικά στα απολύτως απαραίτητα για την ολοκλήρωση της εντολής που έχουμε λάβει ή την πλοήγηση σε ιστοσελίδες που επισκέπτεστε.
 • Τα δεδομένα που συλλέγουμε στην ιστοσελίδα μας είναι αποκλειστικά ανώνυμα. Τα μόνο προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε αποτελούν όσες πληροφορίες εσείς, δηλαδή ο χρήστης εισάγει στις κατάλληλες φόρμες.
 • Αν και καταβάλλουμε προσπάθειες για τον έλεγχος της ορθότητας των δεδομένων που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για την διόρθωση ή την διαγραφή των όσων δεδομένων από το νόμο ή τη μεταξύ μας συμβατική σχέση επιτρέπεται να διαγράψουμε.
 • Η αποστολή στοιχείων στην φόρμα της ιστοσελίδας ή μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν δημιουργεί σχέση πελάτη – συμβούλου. Για την δημιουργία επαγγελματικής σχέσης, πρέπει να διαβάσετε με προσοχή τους όρους της μεταξύ μας σύμβασης και να τους αποστείλετε σε εμάς υπογεγραμμένους. Τυχόν ανάθεσης εντολής στην εταιρεία μας συνεπάγεται την αποδοχή των όρων παροχής υπηρεσιών και της πολιτικής επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων.
 • Τα δεδομένα σας τηρούνται για χρονικό διάστημα το οποίο ορίζει ο νόμος. Σε κάθε περίπτωση τα δεδομένα που έχουμε συλλέξει διαγράφονται με την πάροδο πέντε (5) ετών από την τελευταία μας συναλλαγή.
 • Διαφυλάττουμε την ασφάλεια των δεδομένων που επεξεργαζόμαστε στην εταιρεία μας με κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, αποτελεσματικές πολιτικές ασφαλείας, εκπαιδεύουμε κατάλληλα όσους σας εξυπηρετούν.

Σύμφωνα με το νόμο, ως δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα νοείται κάθε πληροφορία που αναφέρεται σε φυσικό πρόσωπο το οποίο κατονομάζεται ή η ταυτότητα του οποίου μπορεί να εξακριβωθεί («Υποκείμενο των Δεδομένων»). Τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων:

 • Δικαίωμα πρόσβασης
 • Δικαίωμα διόρθωσης
 • Δικαίωμα διαγραφής
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας
 • Δικαίωμα εναντίωσης
 • Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων
 • Σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων (data breach), όπως η κείμενη νομοθεσία την ορίζει, έχουμε την υποχρέωση να σας ενημερώσουμε χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι δε συμμορφωνόμαστε με την κείμενη νομοθεσία μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο main@tetras.com.gr ή να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στο https://www.dpa.gr.